ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
เกี่ยวกับเอเชี่ยนไลฟ์
ผลิตภัณฑ์
BIM100
ผลงานการวิจัย / นักวิจัย
สั่งซื้อสินค้า / ชำระเงิน
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา
บทความเพื่อสุขภาพ
ประสบการณ์จากผู้ใช้
ถาม-ตอบ
BimXpert
รายการสุขและสวย โดย BIM100
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สินค้าลดกระชับทุกสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อความงาม
scientists
AsianLifeOnline
Operation BIM ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล article

 

บิม ภูมิคุ้มกันสมดุล GM-1 8 สินค้า

องค์การมหาชน และ บริษัทมหาชน ประสานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐเหนือจรด ใต้ ร่วมปฏิบัติการ “BIM” (OPERATION “BIM”) เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลก ส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ใช้ผลไม้ และ ธัญพืชในประเทศไทย เป็นวัตถุดิบ และ เกิดมาตรการที่สามารถยกระดับราคาของผลผลิตทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างถาวรต่อ เนื่อง

OPERATION “BIM” (Balancing Immune) จะ ส่งผลให้ประชากรโลกสามารถมีอายุยืนขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เพราะร่างกายสามารถป้องกันสิ่ง และ สารแปลกปลอมจากภายนอกที่ทำลายสุขภาพและ ก่อให้เกิดโรคร้าย เช่น สารเคมีอันตราย เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ตลอดจนเซลล์มะเร็ง และ ร่างกายสามารถลดอาการผิดปกติ ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางผิวหนัง สะเก็ดเงิน กระเพาะลำไส้อักเสบ ข้อเข่าเสื่อม เบาหวาน อาการแพ้ หัวใจ ตับและไตทำงานผิดปกติ หอบหืด สันนิบาต อาการชัก เป็นต้น

ความสามารถของร่างกายในการป้องกันและ / หรือ ลดอาการผิดปกติในร่างกาย ซึ่งบั่นทอนสุขภาพนี้ เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในระดับน้อยเกินไปจนติดเชื้อ และ ถูกกระทบโดยสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย และไม่อยู่ระดับมากเกินไปจนเกิดอาการผิดปกติ หรือโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง (Auto-immune diseases) หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือ เกิดภาวะภูมิบำบัด (Auto-immunotherapy) ที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันสมดุล (Immune Balance หรือ Immunomodulation) ขึ้นในร่างกาย

ภูมิบำบัดที่เกิดขึ้นนี้ เป็นผลจากการกระตุ้นการหลั่ง Interleukin-2 ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นได้อย่าง มหัศจรรย์ แต่ไม่มากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง และ เป็นผลจากการลดการหลั่ง Interleukin-1 ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่ลดน้อยจนเกิดสภาวะไม่สมดุล

Operation BIM"ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล

ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล หรือ Operation “BIM” (Balancing Immune) ผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การค้นพบครั้งนี้จะสามารถช่วยปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และป้องกันสารแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้ามาทำลายสุขภาพ เช่น สารเคมีอันตราย เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ตลอดจนเซลล์มะเร็ง ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายสารพัด
องค์การมหาชนและบริษัทมหาชนประสานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐเหนือจรดใต้ร่วมปฏิบัติการ “BIM” (OPERATION “BIM”) เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลก ส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ใช้ผลไม้และธัญพืชในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ และเกิดมาตรการที่สามารถยกระดับราคาของผลผลิตทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างถาวรต่อเนื่อง

OPERATION “BIM” (Balancing Immune) จะส่งผลให้ประชากรโลกสามารถมีอายุยืนขึ้น มีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เพราะร่างกายสามารถป้องกันเชื้อโรคและสารแปลกปลอมจากภายนอกที่ทำลายสุขภาพและก่อให้เกิดโรคร้าย เช่น สารเคมีอันตราย เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ตลอดจนเซลล์มะเร็ง และร่างกายสามารถลดอาการผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะแพ้ภูมิตัวเองที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางผิวหนัง สะเก็ดเงิน กระเพาะลำไส้อักเสบ ข้อเข่าเสื่อม เบาหวาน อาการแพ้ หัวใจ ตับและไตทำงานผิดปกติ หอบหืด สันนิบาต อาการชัก เป็นต้น

ตำแหน่งของโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง

ความสามารถของร่างกายในการป้องกันและ/หรือลดอาการผิดปกติในร่างกายซึ่งบั่นทอนสุขภาพนี้ เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในระดับน้อยเกินไปจนติดเชื้อและถูกกระทบโดยสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย และไม่อยู่ระดับมากเกินไปจนเกิดอาการผิดปกติ หรือโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง (Auto-immune diseases) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เกิดภาวะภูมิบำบัด (Auto-immunotherapy) ที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันสมดุล (Immune Balance หรือ Immunomodulation) ขึ้นในร่างกาย

ภูมิบำบัดที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการกระตุ้นการหลั่ง Interleukin-2 (อินเทอร์ลูคิน-ทู) ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์ แต่ไม่มากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง และเป็นผลจากการลดการหลั่ง Interleukin-1 (อินเทอร์ลูคิน-วัน) ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่ลดน้อยจนเกิดสภาวะไม่สมดุล

ความสามารถของร่างกายในการเพิ่ม Interleukin-2 และลด Interleukin-1 นี้เกิดขึ้นได้จากการรับประทานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM ซึ่งได้จากการผสมสารธรรมชาติสุดยอดสรรพคุณจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ (Synergistic) โดยใช้ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสารธรรมชาติสุดยอดสรรพคุณเหล่านี้ ที่นักวิจัยสหวิชาการได้สะสมมาตลอดระยะเวลา 31 ปี ผนวกกับความรู้ปัจจุบันทันสมัยของชีวโมเลกุลที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ในวันนี้
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Operation “BIM” เราสามารถเพิ่ม Interleukin-2 ในร่างกายได้เองในปริมาณที่ไม่มากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง แล้วยังสามารถลดความผิดปกติที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองได้อีกด้วย

สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ใช้ Interleukin-2 เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดและเข้าใต้ผิวหนังเพื่อรักษามะเร็งขั้นสุดท้าย บริษัทยาบริษัทหนึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายยานี้กว่า 124 ล้านเหรียญในปี 2005 การรักษาด้วยยานี้ได้ผลดี แต่มีผลข้างเคียงร่วมด้วย
การรวมพลังทางสติปัญญา ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากหลากหลายสาขาวิชาการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และบริษัทมหาชน Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd. จึงทำให้เกิด OPERATION “BIM” อันเป็นกระบวนการรวมพลังครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ไทย

นักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมทำให้เกิด OPERATION “BIM” มีมากกว่า 25 คน และที่มีบทบาทสำคัญ คือ

 1. รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม (นักวิจัยเคมีอินทรีย์) และ ภ.ญ.รศ.ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร (เภสัชกรและนักวิจัยจุลชีววิทยา) ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ทำงานการสอนและการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากว่า 20 ปีแล้ว ยังเป็นนักวิจัยชั้นนำของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในมหาวิทยาลัยเดียวกันอีกด้วย
 2. ภ.ญ.รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง ( นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชวิทยา และพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ผู้เชี่ยวชาญของ UNESCO ทางด้านการศึกษาฤทธิ์การต้านการอักเสบของสารสกัดจากสมุนไพรในเอเชีย และทำการสอนและการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากกว่า 35 ปี
 3. รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ (นักวิจัยชีวเคมี) ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับรางวัลวิจัยยอดเยี่ยมจากสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ได้รับรางวัล Cerebos Award ในปี 2006 และเป็นผู้ทำการสอนการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากว่า 20 ปี
 4. ผศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (นักวิจัยชีวเคมี) นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านผลของสมุนไพรต่อกระดูกอ่อนของศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ทำการสอนและการวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากว่า 15 ปี
 5. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา (นักวิจัยเคมีอินทรีย์และฤทธิ์ชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) นักวิจัยผู้ศึกษาสารสกัดและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรกว่า 200 ชนิด เป็นนักวิจัยรับเชิญของสถาบันวิจัยมะเร็งในประเทศเยอรมัน ทำการสอนและการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมเวลา 26 ปี ก่อนหันทิศทางชีวิตออกจากมหาวิทยาลัยจัดตั้งบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการ และ CEO ของ Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd.

จุดเริ่มต้นของ OPERATION “BIM” เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 เมื่อคณะนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคำแนะนำจากนักการภารโรง (นายเขียว พัฒจรินทร์) ว่าเปลือกมังคุดฝนกับน้ำปูนใสสามารถใช้ทาแผลทำให้แผลแห้งและหายอย่างรวดเร็ว คณะนักวิจัยจึงเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ในการแยกสารที่ออกฤทธิ์จากเปลือกมังคุด ซึ่งหากเป็นประโยชน์ก็จะเป็นวิธีการกำจัดขยะจากเปลือกมังคุด ด้วยเหตุนี้การวิจัยเกี่ยวกับมังคุดตามหลักวิทยาศาสตร์สากลในลักษณะของความร่วมมือ ของนักวิจัยสหสาขาวิชาการ จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี

ก่อนจะสรุปได้ว่า สารจากมังคุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือสาร GM-1 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญ และฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและระงับปวดในสัตว์ทดลอง โดยมีความแรงของฤทธิ์เป็น 3 เท่าของแอสไพริน ลดอาการแพ้และแก้ปวดในหนูทดลอง ต้านอนุมูลอิสระได้ดี สมานผิวได้อย่างรวดเร็ว และฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้ และจากการทดสอบความปลอดภัย พบว่า สาร GM-1เป็นสารที่มีความปลอดภัยสูง และปลอดภัยกว่าสารธรรมชาติที่ให้รสเปรี้ยว (citric acid) ในมะนาวและส้มถึง 5 เท่า

จากข้อจำกัดทางด้านเงินทุน และกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ใช้ใน World Health Organization ทำให้การพัฒนา GM-1 ไปใช้เป็นองค์ประกอบของยาแผนปัจจุบันเป็นไปได้น้อยมาก คณะวิจัยจึงได้แต่เพียงนำ GM-1 เสริมกับสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆ เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางสำหรับผู้มีปัญหาสภาพผิวเรื้อรังจากสิวและอาการแพ้

จากการร่วมวิจัยพัฒนาและทดสอบกับบริษัท Henkel KGa ของประเทศเยอรมัน จึงได้มีการผลิตสบู่ เจลล้างหน้า ครีมบำรุง ครีมกันแดด ครีมอาบน้ำ ครีมสิวที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญคือ สารสกัดจากเปลือกมังคุด GM-1 ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกของโลก โดยไม่มีส่วนผสมของ Tannin ในเปลือกมังคุด อันอาจทำให้ผิวคล้ำได้อยู่ด้วย

ผลงานวิจัยของคณะนักวิจัยไทยได้รับการเผยแพร่ทั้งในสื่อภายในประเทศและพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการทั่วโลก ก่อให้เกิดการวิจัยตามมาจาก นักวิจัยหลายคณะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยไทย ในค.ศ. 2003 บริษัทอเมริกันบริษัทหนึ่งได้นำผลงานวิจัยเหล่านี้ไปใช้ในการระบุประสิทธิภาพ ของน้ำมังคุดที่จำหน่ายในอเมริกาและยายออกไปทั่วโลก เกิดการสร้างรายได้ (โดยการจำหน่ายในระบบขายตรงหลายชั้น) 40,000 ล้านบาทในเวลา 2 ปี ทำให้เกิดการแข่งขันในการผลิต และจำหน่ายอย่างกว้างขวาง แต่ทว่าผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเหล่านี้ล้วนมีสีน้ำตาลเข้ม เพราะใช้เปลือกมังคุดผสม

ในเชิงวิทยาศาสตร์การผลิตลักษณะนี้เป็นการผลิตที่ง่ายเกินไป และไม่เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะเปลือกมังคุดไม่ใช่ ของบริโภคแต่ทิ้งเป็นขยะ จะใช้ต้มดื่มบ้างก็ต่อเมื่อใช้แก้อาการท้องเดินนาน ๆ ครั้ง คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณอาจจะมีประสบการณ์จนเกิดเป็นความรู้ว่าไม่ควรบริโภคเปลือกมังคุด เพราะก่อให้เกิดโทษได้ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นเช่นนั้น เพราะในเปลือกมังคุดมีสารแทนนินอยู่ในปริมาณมาก หากบริโภคมากเกินไป จะทำให้ท้องผูกและเป็นพิษต่อตับ มีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และลดการดูดซึมอาหารผ่านกระเพาะ อีกทั้งมีผลงานวิจัยระบุว่าแทนนินเป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งในร่องแก้ม และทางเดินอาหารได้ด้วย นอกจากนี้เปลือกมังคุดยังอาจปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ที่ใช้ในการพ่นผลมังคุดในระหว่างการปลูกอีกด้วย

คณะนักวิจัยมังคุดของไทยได้เฝ้าติดตามกรณี ของน้ำมังคุดที่จำหน่ายอยู่ด้วยความเป็นห่วงว่า สักวันหนึ่งอาจมีผู้บริโภคน้ำมังคุด ที่มีส่วนผสมของเปลือกมากเกินไป จนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ ประกอบทั้งมีข่าวเล่ากันว่ามีผู้บริโภคแล้วคันตามตัวบ้าง ท้องผูกบ้าง ท้องเดินบ้าง ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้จุดประกายเกี่ยวกับ ประโยชน์ของมังคุดจนเกิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้น คณะนักวิจัยจึงเริ่มตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ให้พึงระวังถึงผลข้างเคียงอันอาจจะเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็ควรที่จะต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในลักษณะที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง ควรจะเป็นเช่นไร

และในปี 2007 เมื่อราคามังคุดตกต่ำลงจนเกือบไม่คุ้มที่จะเก็บผลจากต้น สร้างความทุกข์ให้แก่ชาวสวนที่เฝ้าฟูมฟักรักษาผลมังคุดมาตลอดปีด้วยกำลังกายและกำลังทรัพย์ คณะนักวิจัยจึงเห็นว่า ถึงเวลาที่จะต้องนำความรู้ ผลงานวิจัย และประสบการณ์เกี่ยวกับมังคุดมาใช้ในการแก้ไขปัญหาชาวสวนพร้อมๆกับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า มีความปลอดภัยมากกว่า การดื่มน้ำมังคุด ผสมเปลือกหลายเท่าตัว

ด้วยเหตุนี้ OPERATION “BIM” จึงเริ่มขึ้นอย่างจริงจังเป็นกระบวนการต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

จากการวิจัยเพิ่มเติมพบว่า การใช้สารจากมังคุดบริโภคเพื่อให้เกิดภูมิสมดุลในร่างกายจะต้องใช้ในปริมาณ มากจึงจะแสดงประสิทธิภาพ และเมื่อใช้ต่อเนื่องเพื่อเสริมสุขภาพในระยะยาวอาจเกิดการสะสมมากจนกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ได้
คณะนักวิจัยจึงได้ใช้ศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์ โดยนำสารธรรมชาติสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดผสมกับสาร GM-1 จนได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM หลังจากการทดสอบจนแน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงแล้ว จึงจดทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยาเป็นแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมทั้งได้จดสิทธิบัตรสูตรไว้ด้วย

ในขณะเดียวกันคณะนักวิจัยได้ใช้ความรู้จากปริมาณสารที่มีอยู่ในแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นหลักในการผลิตน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นที่ใช้แล้วได้ผลเช่นเดียวกัน โดยที่ไม่มีการเติมสีสังเคราะห์ ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีสารกันบูด ไม่แต่งกลิ่นด้วยสารเคมี ไม่มีส่วนเปลือกซึ่งอาจปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ไม่มีแทนนินสีน้ำตาลจากเปลือกในปริมาณมากจนเกิดผลข้างเคียง แต่สามารถช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล เช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM และได้ทำการจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไว้เมื่อกลางปี 2551 นี้

เพียงในระยะเวลา 1 ปีที่มีผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแคปซูลเสริมอาหาร ผลที่ได้รับจากการใช้ของผู้บริโภคได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ทั้งผู้บริโภคและคณะนักวิจัยอย่างมาก ประสิทธิภาพเอนกอนันต์ที่ได้รับรายงานจากผู้บริโภค และผลที่ได้จากการทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์สากลในห้องปฏิบัติการและในอาสาสมัคร ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า OPERATION “BIM” จะเป็นปรากฏการณ์สร้างประโยชน์แก่ประชากรทั่วโลกอย่างสูงยิ่ง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยถ้วนหน้า ที่นักวิทยาศาสคร์ของไทยสามารถรวมพลังสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ในการคิด “นอกกรอบ” พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในโลกแห่งวิทยาการ...

ตัวอย่างผู้ที่ได้เข้าร่วมในปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันสมดุล BIM
01

มะเร็งระยะสุดท้าย / Last stage cancer

 • ตัวอย่างผู้เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ด้วยมะเร็งในปอด ในกระดูก และที่ลิ้น พูดไม่ได้น้ำลายไหลตลอดเวลา ไอเป็นเลือดมาก ปวดทั้งตัว เคลื่อนไหวไม่ได้
 • ธันวาคม 2007 หมอให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน มีเวลา 3 เดือนจัดการเรื่องส่วนตัว
 • 24 กุมภาพันธ์ 2008 เริ่มใช้ แคปซูล GM-1 อาการดีขึ้นเป็นลำดับ…โดย 4วัน สามารถลุกขึ้นนั่งเองได้, 10วัน อาการปวดลดลง ลุกยืนขึ้นได้, 24วัน เริ่มออกกำลังกายได้ น้ำลายหยุดไหล พูดสะดวกขึ้น
 • 8 สัปดาห์ ผลการตรวจเลือดพบว่าเซลล์มะเร็งหยุดแพร่ ผลการตรวจเนื้องอกและมะเร็ง พบว่าเนื้องอก และมะเร็งลดลง ตับอยู่ในสภาพทำงานได้อย่างปกติ
 • ปัจจุบัน ขับรถได้ในระยะสั้น ไปชอปปิ้งได้ ออกกำลังกายได้ ไปทานอาหารนอกบ้านได้ เริ่มมีชีวิตอย่างปกติ

02

มะเร็งผิวหนัง / Skin cancer

 • ตัวอย่างผู้เป็นมะเร็งผิวหนัง มีแผลที่หลัง ทายารักษามาตลอด 3 ปีก็ไม่หาย แพทย์ผิวหนังวินิจฉัยพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง ตรวจชิ้นเนื้อแล้วพบเซลล์มะเร็ง และเริ่มมีเซลล์สะเก็ดเงิน
 • หลังจากรับประทานแคปซูล GM-1 ก่อนนัดทำเลเซอร์ 2 สัปดาห์ พบว่าแผลมีอาการดีขึ้นมาก หมอจึงงดการทำเลเซอร์ อนุญาติให้ทาน แคปซูล GM-1 ต่อเนื่องอีกเดือนแล้วจึงมาตรวจผลใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่าแผลดีขึ้นและเริ่มหายเป็นปกติ

03

เอดส์ / HIV Infection

 • ตัวอย่างผู้ติดเชื้อ HIV มาเป็นเวลา 2 ปี มีเชื้อราที่ปาก ติดเชื้อที่ปอด และอาการคันตามร่างกาย
 • ได้เข้ารับการรักษาฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์ภูมิบำบัดราชพฤษ์ หลังจากได้ทาน แคปซูล GM-1 แล้ว เชื้อราที่ปากดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้น ไม่มีอาการติดเชื้อที่ปอด และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

04

สิวอักเสบ / Face chronic infection

 • ตัวอย่างผู้มีปัญหาสิวอักเสบบนใบหน้าตั้งแต่อายุ 26 ปี หลังคลอดบุตรคนแรก
 • เข้ารับการรักษาตามคลีนิคต่างๆ อาการก็ไม่ดีขึ้น และผิวหน้าแย่ลงเรื่อยๆ
 • หลังจากรับประทาน แคปซูล GM-1 ในช่วงแรกสิวเห่อขึ้นบ้าง แต่เพียง 3 สัปดาห์อาการสิวอักเสบดีขึ้นมาก ปัจจุบันใช้ต่อเนื่องมา 4 เดือน ผิวหน้ากลับมาเป็นปกติ เป็นผลมาจากสรรพคุณของสารสกัดจากมังคุด GM-1 ในการต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และเสริมภูมิคุ้มกัน

05

เบาหวาน / Diabetes

ตัวอย่างที่ 1 เป็นเบาหวานมา 14 ปี อาการหนักขึ้นเมื่อปี 2550 โดยเริ่มมีปัญหาไต และตับชื้น มีแผลเรื้อรังที่เท้า

 • หลังจากรับประทาน แคปซูล GM-1 แล้วแผลดีขึ้น แผลเริ่มตกสะเก็ด สามารถวิ่งออกกำลังกายได้
   

ตัวอย่างที่ 2 เป็นเบาหวานมา 4 ปี น้ำหนักลดลงเหลือ 52 กิโลกรัม ระดับน้ำตาลในเลือดสูงถึง 600 มิลิกรัม ต้องฉีดอินซูลีนทุกวันเช้า-เย็น โดยไม่มีอาการดีขึ้น

 • หลังจากรับประทาน แคปซูล GM-1 แล้วอาการดีขึ้นมาก น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 65 กิโลกรัม น้ำตาลในเลือดลดลงเหลือ 150 มิลิกรัม

ตัวอย่างที่ 3 เป็นเบาหวาน ไตวายระยะที่ 2 มีแผลเรื้อรังในร่มผ้า

 • ได้เข้ารับการรักษาฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์ภูมิบำบัดราชพฤษ์ หลังจากได้ทาน แคปซูล GM-1 แล้ว อาการไตวายและแผลเรื้อรังหายดีขึ้น

ตัวอย่างที่ 4 เป็นเบาหวาน 7-9 ปี มีบาดแผลลึกที่เท้า เริ่มมีเชื้อบาดทะยัก ใช้ยาฆ่าเชื้อแต่อาการไม่ดีขึ้น หมอเตรียมตัดเท้าทิ้ง

 • หลังจากใช้แคปซูล GM-1 แผลเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน 4 วัน และหายเป็นปกติใน 3 สัปดาห์

06

พาร์คินสัน อาการสันนิบาต / Parkinson's disease

 • ตัวอย่างผู้เป็นพาร์คินสันที่ประเทศสหรัฐฯ มีอาการสั่นรุนแรงขึ้นเร็วมาก จนไม่สามารถถือแก้วน้ำดื่มเองได้ ต้องดื่มโดยใช้หลอด ไม่สามารถถือหนังสือพิมพ์อ่านเองได้ ต้องวางไว้บนโต้ะก้มลงอ่าน
 • หลังเริ่มใช้ แคปซูล GM-1 อาการสั่นเริ่มลดลงจนเกือบจะหายเป็นปกติ เดินได้ตรง สามารถออกกำลังกายได้ ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ

07

ลำไส้ติดเชื้อ / Intestinal infection

 • ตัวอย่างผู้มีอาการลำไส้ติดเชื้อ กินข้าวไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับ อ่อนเพลีย นอนป่วยมาเป็นเดือนๆ ต้องมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด มีอาการอาเจียนทุกครั้งหลังจากทานข้าว และยาที่หมอให้มา
 • หลังจากรับประทานแคปซูล GM-1 ครั้งละ 2 เม็ด ตอนเช้าและก่อนนอน วันรุ่งขึ้นสามารถลุกขึ้นอาบน้ำ และไปทำงานเองได้ กลับมารับประทานข้าวได้ตามปกติ และอาการดีขึ้นเป็นลำดับ หลังจากทานแคปซูลต่อเนื่องหนึ่งอาทิตย์

08

ตับเสื่อม / Liver failure

ตัวอย่างที่ 1 มีอาการอ่อนเพลีย หมดสติ วูบไปโดยไม่รู้ตัว พบว่ามีอาการตับเสื่อมอย่างรุนแรง

 • ได้เข้ารับการรักษาฟื้นฟูร่างกายที่ศูนย์ภูมิบำบัดราชพฤษ์ หลังจากได้ทาน แคปซูล GM-1 อาการดีขึ้น ไม่มีอาการอ่อนเพลียหรือวูบหมดสติ และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ กลับมาแข็งแรงตามปกติ

ตัวอย่างที่ 2 มีอาการตาเหลือง ผิวเหลือง และปัสสาวะมีสีเหลือง ซึ่งแสดงถึงภาวะตับเสื่อม

 • หลังจากรัปประทานแคปซูล GM-1 ต่อเนื่อง 116 วัน ผลจากการตรวจเลือดแสดงว่าตับสามารถกลับมาทำงานเกือบปกติ

09

กระเัพาะเรื้อรัง / Peptic Ulcer

 • ตัวอย่างผู้มีอาการกระเพาะเรื้อรัง อาสาสมัคร 20 คน รับประทานแคปซูล GM-1 จำนวน 2 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์
 • อาการปวดท้องจากแผลในกระเพาะอาหารหายไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อาทิตย์แรก
 • ผลการตรวจเลือดก่อนและหลังใช้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆในเลือดแสดงว่าปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง

10

สะเก็ดเงิน / Psoriasis

 • ตัวอย่างผู้เป็นสะเก็ดเงินมา 15 ปี อาการเริ่มแรกเกิดขึ้นที่ท้ายทอย และลามไปตามตัว ตามร่างกาย ผิวมีลักษณะเป็นเกร็ดขาวๆ เดินไม่ได้ ลุกขึ้นไม่ได้ ทำงานไม่ได้
 • หมอวินิจฉัยว่าเป็นสะเก็ดเงิน ไม่สามารถรักษาได้ ให้ยามารับประทานแต่อาการไม่ดีขึ้น คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ทำงานไม่ได้ เลยใช้ยาแบบทาอย่างเดียว ซึ่งต้องทาทุกวัน
 • หลังจากรับประทาน แคปซูล GM-1 แล้วผิวเรียบขึ้น กลับมาทำงานได้ตามปกติ

11

ติดเชื้อราและแบคทีเรีย / Heals skin diseases & rashes. (Anti Fungal & Anti Bacterial)

 • ตัวอย่างผู้มีอาการติดเชื้อราและแบคทีเรียตามผิวหนัง มีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆ ทั่วตัว และผิวอักเสบเป็นสีแดง
 • หลังจากใช้แคปซูล GM-1 ผิวกลับมาเรียบเนียนและคืนสู่ปกติ

12

ข้ออักเสบรูมาตอยส์ / Rheumatoid arthritis

 • ตัวอย่างผู้เป็นรูมาตอยส์มากว่า 14 ปี ทุกวันจะมีอาการปวดและอักเสบมาก ปวดตามข้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงเช้าจะปวดและอักเสบมาก
 • เข้ารับรักษามากว่า 10 ปีโดยใช้กลุ่มยาสเตอรรอยด์แบบฉีดเข้าข้อ และชนิดรับประทาน แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น และมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย
 • หลังจากรับประทานแคปซูล GM-1 แล้วเพียง 1-2 เดือน อาการปวดข้อตามจุดเล็กๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ข้อนิ้ว หัวไหล่
 • หลัง 3-4 เดือน ตรวจผลเลือดออกมาดีขึ้น ลดการใช้กลุ่มยาสเตอรรอยด์ลง
 • ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้ยาสเตอรรอยด์แล้ว

13

ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม / Deteriorated kneecap

 • ตัวอย่างผู้มีอาการลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าไม่สามารถเดินได้ หมอที่ประเทศสหรัฐฯ วินิจฉัยให้ทำการผ่าตัดเพราะเอ็นขาด
 • หลังจากได้รับการผ่าตัดแล้ว อาการปวดก็ยังไม่หาย และมีอาการเจ็บปวดมาก ไม่สามารถเดินได้เองจนต้องนั่งบนรถเข็น และได้ปฏิเสธการเปลี่ยนเข่าตามคำแนะนำของคุณหมอ
 • ได้มีโอกาสมาเมืองไทยแล้วใช้แคปซูล GM-1 ทาน 2 เม็ดก่อนนอนเป็นเวลา 7 วัน สามารถเดินเที่ยวในลาวได้ทั้งวันโดยไม่มีอาการปวดแต่อย่างใด
 • ปัจจุบัน สามารถเดินได้ตามปกติ โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าแล้ว


 

นักวิจัยไทยสุดเจ๋ง ค้นพบปฏิบัติการ BIM รักษาภูมิคุ้มกัน

วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยดังกระหึ่ม!ไปทั่วโลก หลัง 6 นักวิจัยไทยค้นพบปฏิบัติการ BIM โดยการนำสารธรรมชาติสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดผสมกับสาร GM-1 จากมังคุด ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM ผลิตภัณฑ์ดีปลอดภัยสูง ช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกาย เผยพร้อมเปิดรับพันธมิตรส่งออกหลังต่างชาติเริ่มให้ความสนใจ
นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย เมื่อกลุ่มนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ค้นพบปฏิบัติการ BIM จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM ที่สามารถช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลและป้องกันสิ่งแปลกปลอมอันก่อให้เกิดโรคร้าย โดยการค้นพบปฏิบัติการ BIM ในครั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการนี้ร่วมอยู่ด้วย 6 ท่าน คือ

1.

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

4.

รศ. ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ

2.

ภ.ญ.รศ. ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

5.

ผศ.ดร.ศิริวรรณ วงศ์ไชย

3.

ภ.ญ.รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง

6.

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ซึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 6 ท่านนี้ ถือได้ว่าเป็นการรวบรวมพลังทางสติปัญญาความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากหลากหลายสาขาวิชาการเพื่อต้องการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากองค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) จึงทำให้เกิด OPERATION “BIM” ซึ่งถือเป็นกระบวนการรวมพลังครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ไทย

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หนึ่งในนักวิจัยชื่อดังและหนึ่งในผู้ประสานงาน OPERATION “BIM” กล่าวว่า คณะนักวิจัยได้ใช้ศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์ โดยนำสารธรรมชาติสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดผสมกับสาร GM-1 จากมังคุด จนได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM หลังจากการทดลองจนแน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงแล้ว จึงได้จดทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยาเป็นแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมทั้งได้จดสิทธิบัตรสูตรไว้ด้วย
ในขณะเดียวกันคณะนักวิจัยยังได้ใช้ความรู้จากปริมาณสารที่มีอยู่ใน แคปซูลผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหลักในการผลิตน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นที่ใช้แล้วได้ผล เช่นกัน โดยที่ไม่มีการเติมสีสังเคราะห์ ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีสารกันบูด ไม่แต่งกลิ่นด้วยสารเคมี ไม่มีส่วนเปลือกซึ่งอาจปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ไม่มีแทนนินสีน้ำตาลจากเปลือกในปริมาณมากจนเกิดผลข้างเคียง แต่สามารถช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM และได้ทำการจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไว้เมื่อกลางปี 2551 นี้

อีกทั้งมีแผนที่จะระดมทุนจากผู้สนใจในการร่วมผลิตจากทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เสริมสร้างสุขภาพได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงให้กับประชากรโลก และจะร่วมมือกับผู้ที่ต้องการส่งออกรวมทั้งผู้ที่ส่งออกน้ำมังคุดมาตรฐาน อื่นอยู่แล้วในขณะนี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานนี้ในการส่งออกต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีต่างชาติเริ่มสนใจในงานวิจัยของเราบ้างแล้ว เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
“ผลจากการที่ได้รับรายงานจากผู้บริโภค และผลที่ได้จากการทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์สากลในห้องปฏิบัติการและในอาสาสมัคร จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่า OPERATION “BIM” จะเป็นปรากฏการณ์สร้างประโยชน์แก่ประชากรทั่วโลกอย่างสูง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยถ้วนหน้า ที่นักวิทยาศาสตร์ของไทยสามารถรวมพลังสติปัญญาความรู้และประสบการณ์ในการคิด “นอกกรอบ” พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในโลกแห่งวิทยาการ”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ตลาดวิเคราะห์ ฉบับที่ 237 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2551

นักวิจัยไทยเจ๋งพบปฏิบัติการ BIM ช่วยภูมิคุ้มกันร่างกาย

ครั้งแรกของประวัติศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยกับความสำเร็จในการพัฒนา และวิจัยทางวิทยาศาสตร์นอกกรอบของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเหนือจรดใต้กับการค้นพบปฎิบัติการ BIM จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM สร้างและปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา ป้องกันสิ่งแปลกปลอมอันก่อให้เกิดโรคร้ายได้ดีและไร้ผลข้างเคียง พร้อมเปิดรับพันธมิตรส่งออกซ่อมแซมสุขภาพคนทั้งโลก

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยชื่อดังและหนึ่งในผู้ประสานงาน OPERATION “BIM” กล่าวว่าจากการรวมพลังทางสติปัญญาความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากหลากหลายสาขาวิชาการ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นอกกรอบเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากองค์การมหาชน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และ บริษัทมหาชน Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd. จึงทำให้เกิด OPERATION “BIM” อันเป็นกระบวนการรวมพลังครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ไทย

BIM (Balancing Immune) จะส่งผลให้ประชากรโลกสามารถมีอายุยืนขึ้นมีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดียิ่งขึ้น เพราะร่างกายสามารถป้องกันสารแปลกปลอมจากภายนอกที่ทำลายสุขภาพและ ก่อให้เกิดโรคร้าย เช่น สารเคมีอันตราย เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ตลอดจนเซลล์มะเร็ง และ ร่างกายสามารถลดอาการผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะแพ้ภูมิตัวเองที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางผิวหนัง สะเก็ดเงิน กระเพาะลำไส้อักเสบ ข้อเข่าเสื่อม เบาหวาน อาการแพ้ หัวใจ ตับและไตทำงานผิดปกติ หอบหืด สันนิบาต อาการชัก เป็นต้น

ความสามารถของร่างกายในการป้องกันและ/หรือลดอาการผิดปกติในร่างกายซึ่งบั่นทอนสุขภาพนี้ เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ในระดับน้อยเกินไปจนติดเชื้อ และถูกกระทบโดยสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย และไม่อยู่ระดับมากเกินไปจนเกิดอาการผิดปกติ หรือโรคที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเอง (Auto-immune diseases) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เกิดภาวะภูมิบำบัดในร่างกาย (Auto-immunotherapy) ที่ทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันสมดุล (Immune Balance หรือ Immunomodulation) ขึ้นในร่างกาย ภูมิบำบัดที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการกระตุ้นการหลั่ง Interleukin 2 ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์ แต่ไม่มากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง และเป็นผลจากการลดการหลั่ง Interleukin 1 ซึ่งเป็นชีวโมเลกุลที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ลดน้อยจนเกิดสภาวะไม่สมดุล

ความสามารถของร่างกายในการเพิ่ม Interleukin 2 และลด Interleukin 1 นี้ เกิดขึ้นได้จากการรับประทานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM ซึ่งได้จากการผสมสารธรรมชาติสุดยอดสรรพคุณจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ (Synergistic) โดยใช้ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับสารธรรมชาติสุดยอดสรรพคุณเหล่านี้ ที่นักวิจัยสหวิชาการได้สะสมมาตลอดระยะเวลา 31 ปี ผนวกกับความรู้ปัจจุบันทันสมัยของชีวโมเลกุลที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ในวันนี้ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Operation “BIM” เราสามารถเพิ่ม Interleukin 2 ในร่างกายได้เองในปริมาณที่ไม่มากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียงแล้ว ยังสามารถลดความผิดปกติที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองได้อีกด้วย ที่ผ่านมาสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ใช้ Interleukin 2 เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดและเข้าใต้ผิวหนังเพื่อรักษามะเร็งขั้นสุดท้าย บริษัทยาบริษัทหนึ่งมีรายได้จากการจำหน่ายยานี้กว่า 100 ล้านเหรียญในปี 2005 การรักษาด้วยยานี้ได้ผลดี แต่มีผลข้างเคียงร่วมด้วย

นักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญใน OPERATION “BIM” คือ รศ.ดร. วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม, ภ.ญ.รศ.ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร, ภ.ญ.รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง, รศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ, ผศ.ดร. ศิริวรรณ วงศ์ไชย และรวมถึงตนด้วย

ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า คณะนักวิจัยได้ใช้ศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์ โดยนำสารธรรมชาติสุดยอดจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดผสมกับสาร GM-1 จากมังคุด จนได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM หลังจากการทดสอบจนแน่ใจว่ามีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงแล้ว จึงจดทะเบียนกับสำนักงานอาหาร และยาเป็นแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พร้อมทั้งได้จดสิทธิบัตรสูตรไว้ด้วย

ในขณะเดียวกันคณะนักวิจัยได้ใช้ความรู้จากปริมาณสารที่มีอยู่ในแคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นหลักในการผลิตน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นที่ใช้แล้วได้ผล เช่นเดียวกัน โดยที่ไม่มีการเติมสีสังเคราะห์ ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีสารกันบูด ไม่แต่งกลิ่นด้วยสารเคมี ไม่มีส่วนเปลือกซึ่งอาจปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ไม่มีแทนนินสีน้ำตาลจากเปลือกในปริมาณมากจนเกิดผลข้างเคียง แต่สามารถช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตรพิเศษ BIM และได้ทำการจดสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไว้เมื่อกลางปี 2551 นี้ โดยมีแผนที่จะระดมทุนจากผู้สนใจในการร่วมผลิตจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็น ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เสริมสร้างสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียงให้กับประชากรโลก และจะร่วมมือกับผู้ที่ต้องการส่งออกรวมทั้งผู้ที่ส่งออกน้ำมังคุดมาตรฐาน อื่นอยู่แล้วในขณะนี้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานนี้ในการส่งออกต่อไป

ประสิทธิภาพอเนกอนันต์ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้นั้น ศ.ดร.พิเชษฐ์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้บริโภคและผลที่ได้จากการทดสอบตามหลักวิทยาศาสตร์สากลในห้องปฏิบัติการและในอาสาสมัคร ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า OPERATION “BIM” จะเป็นปรากฏการณ์สร้างประโยชน์แก่ประชากรทั่วโลกอย่างสูงยิ่ง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยถ้วนหน้า ที่นักวิทยาศาสตร์ของไทยสามารถรวมพลังสติปัญญาความรู้และประสบการณ์ในการคิด “นอกกรอบ” พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในโลกแห่งวิทยาการ 

“องค์การมหาชน และ บริษัทมหาชน ประสานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโลกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐเหนือจรดใต้ร่วมปฏิบัติการ “BIM” (OPERATION “BIM”) เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลก ส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ใช้ผลไม้และธัญพืชในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ และเกิดมาตรการที่สามารถยกระดับราคาของผลผลิตทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างถาวรต่อเนื่อง” ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มา: สยามรัฐ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

มหัศจรรย์นักวิจัยไทย "แคปซูล" ผลไม้รวม สร้างสุข ซ่อมสุขภาพ ช่วยยืดอายุ

พลิกประวัติศาสตร์วงการแพทย์อีกครั้ง เมื่อนักวิจัยไทยสามารถพัฒนาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์นอกกรอบภายใต้ชื่อที่ว่า "ปฏิบัติการ BIM" จนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรเด็ดสร้างและปรับความสมดุล และป้องกันสิ่งแปลกปลอมอันก่อให้เกิดโรคร่ายได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมอ้าแขนรับพันธมิตรส่งออกเป็นสินค้าซ่อมสุขภาพให้กับคนทั้งโลก

หนึ่งในนักวิจัยไอเดียเทพคือ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กล่าวถึงเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ว่านับเป็นการรวมพลังสติปัญญาครั้งยิ่งใหญ่เพราะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันในชื่อที่ว่า OPERATION BIM ซึ่ง BIM ก็คือ Balancing Immune หรือการสร้างความสมดุลให้ร่างกายที่จะทำให้คนมีความสุขมากขึ้น สุขภาพดียิ่งขึ้น อายุยืนมากขึ้น ด้วยการปรับที่ว่านี้จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมจากภายนอกที่เข้ามาทำลายสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคร้ายสารพัดทั้งมะเร็งและภูมิแพ้

การปรับความสมดุลนี้จะเป็นภูมิบำบัดอย่างดี ช่วยกระตุ้นการหลั่ง Interleukin 2 ที่เป็นโมเลกุลเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นอย่างมหัศจรรย์ แต่ไม่มากจนเกิดผลข้างเคียงให้ร่างกายหลั่ง Interleukin 1 ที่ทำให้ร่างกายเกิดภูมิแพ้ ความสามารถที่จะเพิ่ม Interleukin 2 และลด Interleukin 1 เกิดขึ้นได้จากการรับประทานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูตร BIM อันเป็นส่วนผสมของผลไม้และธัญพืชหลายชนิดมาผสมกับสาร GM-1 จากเปลือกมังคุด

"เราได้ทำการทดสอบจนแน่ใจจึงได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และได้จดทะเบียนสิทธิบัตรเอาไว้แล้ว" ศ.ดร.พิเชษฐ์กล่าว นอกจากนี้คณะนักวิจัยได้ใช้ความรู้จากการวิจัยครั้งนี้ทำการผลิตน้ำมังคุดสกัดสูตรเข้มข้นออกมาด้วย ซึ่งจะช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายได้ไม่แพ้ BIM และได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วเช่นกัน

"ขณะนี้ได้มีการระดมทุนจากผู้สนใจทั้งในภาครัฐและเอกชนให้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวของไทยที่ได้ผลเช่นนี้ และใช้ผลิตภัณฑ์ไทยผลไม้ไทยออกไปจำหน่ายให้กับประชากรโลกต่อไป เพื่อให้โลกรู้ว่าเมืองไทยก็ไม่เป็นสองรองใคร ในโลกวิทยาการ"

สำหรับคณะนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการ OPERATION BIM ครั้งนี้มี ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจินดา, รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม, ภญ.รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง, รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ และ ผศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ โกลบอล บิสซิเนส ปีที่ 3 ฉบับที่ 52 ประจำวันที่ 20 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2551

เอเชียนไฟย์โตฯ ออกแบรนด์ น้ำมังคุด Myhelth-การ์ซีเนีย

ตลาดโลกขานรับสินค้าอาหารเสริมจาก "มังคุด" ฝีมือคนไทยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและซ่อมสุขภาพ เผยเปิดตลาดปีแรก "เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์" โกยรายได้จาก 5 ตลาดส่งออกไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท มั่นใจยอดขายปี 2552 มีโอกาสเติบโตสูงถึง 5 เท่าตัว
ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดแห่งชาติ (TMR&D) เกิดจากการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้สร้างปฏิบัติการ "BIM" (balancing immune) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลก ด้วยการนำสารบริสุทธิ์จากมังคุดคือ GM-1 ที่มีสรรพคุณสร้างและปรับระดับสมดุลของภูมิคุ้มกันร่างกาย มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคแพ้ภูมิตัวเอง แผลในระบบทางเดินอาหาร โรคความจำเสื่อม กระดูกพรุน ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV และเซลล์มะเร็ง

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด ซึ่งดูแลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดแห่งชาติกล่าวกับ"ประชาชาติธุรกิจ"ว่า ในปีนี้ทางศูนย์ได้ซื้อผลมังคุดจากเกษตรกรจำนวน 1,000 ตันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทแคปซูลและน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นในชื่อทางการค้า "MyHealth" กับ "การ์ซีเนีย" ผ่านระบบขายตรงเป็นหลัก ด้วยคุณลักษณะเด่นของสินค้าที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและซ่อมสุขภาพ ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าปีแรกจะมียอดขายประมาณ 200 ล้านบาท
 

ส่วนแผนการตลาดในปี 2552 ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตัน ตั้งเป้าผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า หรือ 1,000 ล้านบาท สำหรับตลาดในประเทศจะขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ระบบโมเดิร์นเทรดอีกทางหนึ่ง พร้อมกับเปิดเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเพื่อเปิดเผยคุณประโยชน์ของมังคุดเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแก่สาธารณชนให้กว้างมากขึ้น

ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าวถึงตลาดส่งออกว่าที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตลาดส่งออกไปแล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สหรัฐ และญี่ปุ่น ในปี 2552 จะนำสินค้าออกไปโรดโชว์ในตลาดเป้าหมายหลัก คาดว่าจะสามารถขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 ประเทศ "สินค้าของเรานอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วยังสามารถแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำได้ในระยะยาว ทั้งนี้ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเนื้อมังคุดจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท" ศ.ดร.พิเชษฐ์กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4,052 วันจันทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551

ผลไม้เป็นยิ่งกว่า ผลไม้

ปัจจุบันการวิจัยพืชผักผลไม้ในเมืองไทยเรามีการทำกันอย่างจริงจัง มีการต่อยอดงานวิจัยเดิมสู่งานวิจัยใหม่อย่างหลากหลายกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างงานสร้างอาชีพได้มากมาย ซึ่งสำหรับ“ผลไม้”นั้นกับ“มังคุด” กับงานวิจัยใหม่ๆ ก็ยิ่งทำให้ทราบว่านี่มิใช่เพียงผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งผลไม้” เท่านั้น
ล่าสุดมีข่าวว่าทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วย... รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม ภญ.รศ.ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ภญ.รศ.ดร.อำไพ ปั้นทอง, รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ, ผศ.ดร.ศิริวรรณ วงศ์ไชย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ได้ทำวิจัยต่อยอดเชิงประยุกต์ผลการวิจัยสรรพคุณของผลไม้ รวมถึงมังคุดและธัญพืชหลายชนิดภายใต้ ปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันสมดุล “OPERATION BIM”

BIM คือบาลานซิ่ง อิมมูน (Balancing Immune) โดยมีการวิจัยสรรพคุณของผลไม้มังคุดและธัญพืชต่างๆ แล้วนำมาผสมกันเพื่อให้เกิดการเสริมประสิทธิภาพ จนได้สารอาหารที่ปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียง คณะนักวิจัยได้ใช้ศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์นำสารธรรมชาติจากผลไม้และธัญพืชหลากชนิดผสมกับสารสกัด GM-1 สารที่มีอยู่ในผลมังคุด จนค้นพบสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่ช่วยปรับภูมิคุ้มกันร่างกายให้สมดุลได้

ที่ทราบมาคือ ได้มีการพัฒนางานวิจัยนี้สู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปของแคปซูลสารสกัด อีกทั้งคณะนักวิจัยยังได้ใช้ความรู้จากปริมาณสารสกัดที่มีอยู่ในแคปซูลเป็น หลักในการผลิตน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นที่ไม่มีการเติมสีสังเคราะห์ ไม่ใส่น้ำตาล ไม่มีสารกันบูด ไม่แต่งกลิ่นด้วยสารเคมี ไม่มีส่วนเปลือกมังคุดซึ่งอาจปนเปื้อนยาฆ่าแมลง และไม่มีแทนนินสีน้ำตาลจากเปลือกมังคุดในปริมาณมากจนเกิดผลข้างเคียง ซึ่งก็สามารถช่วยปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลได้เช่นเดียวกับ สารสกัดสูตรที่ได้จากปฏิบัติการ BIM

การที่ร่างกายปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลานั้น เมื่อภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่ไม่น้อยเกินไปก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือได้รับผลกระทบจากสิ่งแปลกปลอมง่ายๆ และเมื่อภูมิคุ้มกันไม่อยู่ในระดับที่มากเกินไป ร่างกายก็จะไม่เกิดอาการผิดปกติหรือเกิดการแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งโดยสรุปแล้วการที่ร่างกายปรับระดับภูมิคุ้มกันได้สมดุลก็จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ดังนั้นงานวิจัยดังกล่าวนี้จึงน่าสนใจทีเดียว

ทั้งนี้ ข่าวคราวงานวิจัยลักษณะนี้ในด้านหนึ่งถือเป็นชื่อเสียงความสำเร็จของนัก วิจัยไทย-ประเทศไทยกับวิทยาการเชิงสุขภาพซึ่งจะมีการต่อยอดไปอย่างไรก็ว่า กันไป แต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อมีข่าวปรากฏออกมา นี่ก็จะช่วยส่งเสริมให้สิ่งที่ถูกวิจัยซึ่งในที่นี้คือ “ผลไม้” คือ “มังคุด” มีความโดดเด่นมากขึ้น และหากใครจับกระแส-จับจุดนี้ไปปรับใช้ในเชิงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีการวิจัยได้ ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์เป็นผลดีต่อเนื่อง...จาก ผลไม้ที่ปัจจุบันเป็นยิ่งกว่า ผลไม้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับที่ 21,591 วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 

เอเชียนไฟย์โตฯ ออกแบรนด์ น้ำมังคุด Myhelth-การ์ซีเนีย

ตลาดโลกขานรับสินค้าอาหารเสริมจาก "มังคุด" ฝีมือคนไทยเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและซ่อมสุขภาพ เผยเปิดตลาดปีแรก "เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์" โกยรายได้จาก 5 ตลาดส่งออกไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท มั่นใจยอดขายปี 2552 มีโอกาสเติบโตสูงถึง 5 เท่าตัว
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดแห่งชาติ (TMR&D) เกิดจากการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้สร้างปฏิบัติการ "BIM" (balancing immune) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลก ด้วยการนำสารบริสุทธิ์จากมังคุดคือ GM-1 ที่มีสรรพคุณสร้างและปรับระดับสมดุลของภูมิคุ้มกันร่างกาย มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคแพ้ภูมิตัวเอง แผลในระบบทางเดินอาหาร โรคความจำเสื่อม กระดูกพรุน ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV และเซลล์มะเร็ง

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด ซึ่งดูแลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดแห่งชาติกล่าวกับ"ประชาชาติธุรกิจ"ว่า ในปีนี้ทางศูนย์ได้ซื้อผลมังคุดจากเกษตรกรจำนวน 1,000 ตันมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทแคปซูลและน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นในชื่อทางการค้า "MyHealth" กับ "การ์ซีเนีย" ผ่านระบบขายตรงเป็นหลัก ด้วยคุณลักษณะเด่นของสินค้าที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและซ่อมสุขภาพ ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าปีแรกจะมียอดขายประมาณ 200 ล้านบาท
 

ส่วนแผนการตลาดในปี 2552 ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ตัน ตั้งเป้าผลักดันยอดขายให้เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า หรือ 1,000 ล้านบาท สำหรับตลาดในประเทศจะขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ระบบโมเดิร์นเทรดอีกทางหนึ่ง พร้อมกับเปิดเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเพื่อเปิดเผยคุณประโยชน์ของมังคุดเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแก่สาธารณชนให้กว้างมากขึ้น

ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าวถึงตลาดส่งออกว่าที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดตลาดส่งออกไปแล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สหรัฐ และญี่ปุ่น ในปี 2552 จะนำสินค้าออกไปโรด โชว์ในตลาดเป้าหมายหลัก คาดว่าจะสามารถขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 ประเทศ

"สินค้าของเรานอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วยังสามารถแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำได้ในระยะยาว ทั้งนี้ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากเนื้อมังคุดจะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท" ศ.ดร.พิเชษฐ์กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
ฉบับที่ 4,052 วันจันทร์ที่ 10 - วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551
บทความสุขภาพ

มหัศจรรย์ผิวสวย หน้าใส ภายใน 7 วัน
เคล็ดไม่ลับ ของคนอยากสวย โครงการร่วมทดสอบ ครีมสลายไขมัน สนใจ คลิ๊กมาดูสิค่ะ
Testimonials BIM100 ลูกสะบ้าหัวเข่าเสื่อม Deteriorated kneecap
Testimonials BIM100 ข้ออักเสบรูมาตอยส์ Rheumatoid arthritis
Testimonials BIM100 ติดเชื้อราและแบคทีเรีย Heals skin diseases rashes
Testimonials BIM100 สะเก็ดเงิน Psoriasis
Testimonials BIM100 กระเพาะเรื้อรัง Peptic Ulcer
Testimonials BIM100 ตับเสื่อม Liver failure
Testimonials BIM100 ลำไส้ติดเชื้อ Intestinal infection
Testimonials BIM100 พาร์คินสัน อาการสันนิบาต Parkinsons disease
Testimonials BIM100 เบาหวาน Diabetes
Testimonials BIM100 สิวอักเสบ Face chronic infection
Testimonials BIM100 เอดส์ HIV Infection
Testimonials BIM100 มะเร็งผิวหนัง Skin cancer
Testimonials BIM100 มะเร็งระยะสุดท้าย Last stage cancer
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ ทริมวัน โลชั่นกระชับผิว
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ ทริมวัน แคปซูล-เพาเดอร์
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ บิม-การ์ซีเนีย แคปซูลเสริมสุขภาพ
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ การ์ซีเนีย-เครื่องสำอาง
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ ชุด Lyfe (ไลฟ์)
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ เซเว่น วอนเดอส์
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ ไบรท์แอนด์สไปรท์
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ ซี-เบรสส์
คำถาม-คำตอบ ผลิตภัณฑ์ กิงโกะ บิโลบา
10 health tips article
ชิคุนกุนยา" คืออะไร article
วิธีการป้องกันตัวจาก ไข้หวัด 2009 แบบง่ายๆ article
การนวดสลายเซลลูไลท์ article